Dołącz do nas

Aby zostać członkiem EYP Poland należy spełnić trzy warunki:

  1. Wziąć udział w przynajmniej jednej sesji EYP Poland
  2. Wypełnić formularz podania o członkowstwo i wysłać go na adres info@eyppoland.com
  3. Wpłacić składkę członkowską w wysokości 40 PLN na konto stowarzyszenia

Członkiem może zostać osoba o dowolnej narodowości i obywatelstwie. Osoby które nie skończyły 18 lat muszą załączyć podpis opiekuna w formularzu.