Europejski Parlament Młodzieży (ang. European Youth Parliament – EYP) to platforma edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. Działamy od 1987 r. jako niezależna i ponadpartyjna organizacja non-profit.

259976_544186362275595_474652199_n

Dzięki EYP ponad 25.000 młodych Europejczyków rocznie doświadcza demokracji w praktyce oraz rozwija umiejętności komunikacji i pracy w międzynarodowym zespole.

Naszym celem jest zachęcenie studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do aktywnego uczestnictwa w debacie na temat przyszłości Europy oraz w życiu społecznym i politycznym swojego regionu, kraju i kontynentu.

Ponadto przyczyniamy się do ich rozwoju osobistego, dając im możliwość zaangażowania na wiele sposobów jako wolontariusze.

Tym samym, wzmacniamy świadomość obywatelską młodego pokolenia. Uczestnicy naszych wydarzeń przekonują się, że nauka demokracji łączy się z dobrą zabawą.

Od 2004 r. EYP działa jako program edukacyjny Fundacji Schwarzkopf Młoda Europa. Na poziomie krajowym EYP reprezentowane jest przez niezależne stowarzyszenia. Oficjalnym przedstawicielem EYP w Polsce jest Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland.

EYP w Polsce

Historia EYP w Polsce zaczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy pierwsi polscy delegaci zaczęli brać udział w sesjach za granicą. Oficjalnie Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland działa od kwietnia 2006 roku i jest wyłącznym przedstawicielem EYP w Polsce.

Polska jest jednym z najbardziej aktywnych krajów w EYP – angażując bezpośrednio ponad 1.000 młodych osób rocznie, znajdujemy się w czołówce blisko 40 organizacji krajowych. Z powodzeniem przeprowadziliśmy ponad 90 projektów. Za naszą pracę na rzecz społeczeństwa obywatelskiego zostaliśmy uhonorowani tytułem Krajowego Laureata Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

Najważniejsze spotkanie organizowane w naszym kraju co roku to tzw. Sesja Selekcyjna, której celem jest wyłonienie delegatów na Sesje Międzynarodowe. Ponadto organizowane są fora międzynarodowe oraz inne, krótsze wydarzenia mające na celu przybliżenie młodzieży wartości demokratycznych w praktyce poprzez symulację posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego (np. EYP Day czy EYP@School).

Strukturę EYP Poland tworzą sześcioosobowy Zarząd, trzyosobowa Komisja Rewizyjna, Koordynatorzy Regionalni oraz członkowie organizacji.

EYP Poland działa według swojego Statutu

Na czym polegają wydarzenia EYP?

Oficjalne sesje EYP odbywają się w formie rozszerzonej, interaktywnej symulacji prac Parlamentu Europejskiego.

TB_2

Team Building

W pierwszej części uczestnicy poznają się oraz budują zespoły w procesie gier integracyjnych i komunikacyjnych. Celem tego elementu jest stworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy w grupie.

CWCommittee Work – Praca w  komisjach

W drugiej części sesji każdy z zespołów, symulując pracę autentycznych komisji Parlamentu Europejskiego, w interaktywny sposób dyskutuje nad wcześniej przydzielonym tematem i opracowuje projekt rozwiązań, tzw. rezolucję.

ga_barca

General Assembly – Zgromadzenie Generalne

Zgromadzenie Generalne jest odwzorowaniem posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. Komisje kolejno przedstawia swoją rezolucję, każda z których jest następnie poddana debacie i głosowaniu wg procedury parlamentarnej na forum wszystkich uczestników.

Other_1

Imprezy towarzyszące

Program wielu sesji obejmuje też dodatkowe elementy, takie jak koncerty, wieczory kuchni krajów Europy, a także warsztaty, imprezy oraz wycieczki.