Katowice2021

coverwebsite
Katowice 2021 to 17. Ogólnopolska Konferencja Selekcyjna EYP Poland.
Ponad 150 uczestników zgromadzi się w środowisku Digitalowym w Sercu Śląska w dniach 6-10 września.

Katowice 2021, jako konferencja tworzona przez młodych dla młodych, to okazja do spotkania odpowiedzialnych społecznie, aktywnych Europejczyków i dyskusji na temat palących pytań dotyczących praw człowieka, równości społecznej, kwestii ekonomicznych czy problemów środowiskowych w duchu stolicy polskiego regionu przemysłowego – miejsca, w którym łączy się urzekająca tradycja górnicza i miejska nowoczesność.
 

KIM JESTEŚMY?

Europejski Parlament Młodzieży (ang. European Youth Parliament – EYP) to platforma edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. 

 

Działamy od 1987 r. jako niezależna i ponadpartyjna organizacja non-profit.
Dzięki symulacjom parlamentarnym w języku angielskim sprawiamy, że polityka staje się aktywnym i prawdziwym doświadczeniem. 
Zachęcamy uczestników do ćwiczenia niezależnego myślenia i do podejmowania własnej inicjatywy na rzecz zarówno własnego rozwoju, jak i rozwoju Europy.

Sieć EYP to...

40

uczestniczących krajów w europie

30 000+

młodych ludzi 
zaangażowanych rocznie

1300

zaangażowanych szkół 

500+

wydarzeń w całej Europie 
organizowanych w ciągu roku

FORMAT WYDARZEŃ

Teambuilding

W pierwszej części uczestnicy poznają się oraz budują zespoły w procesie gier integracyjnych i komunikacyjnych. Celem tego elementu jest stworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy w grupie.

Committee work

W drugiej części sesji każdy z zespołów, symulując pracę autentycznych komisji Parlamentu Europejskiego, w interaktywny sposób dyskutuje nad wcześniej przydzielonym tematem i opracowuje projekt rozwiązań, tzw. rezolucję.

General assembly

Zgromadzenie Generalne jest odwzorowaniem posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. Komisje kolejno przedstawia swoją rezolucję, każda z których jest następnie poddana debacie i głosowaniu wg procedury parlamentarnej na forum wszystkich uczestników.

Program kulturalny

Program wielu sesji obejmuje też dodatkowe elementy, takie jak koncerty (Euroconcert), wieczory poświęcone kuchni narodowej każdego kraju (Eurovillage) , a także warsztaty, imprezy oraz wycieczki.

sesje digitalowe

Kryzys COVID-19 wywarł duży wpływ na wydarzenia w Europejskich Parlamentach Młodzieży, które do tej pory koncentrowały się na
konferencjach fizycznych.

 EYP szybko jednak przestawiło się na oferowanie wydarzeń online, przeprowadzanych na platformach takich jak Zoom czy Discord, aby kontynuować swoją misję i oferować znaczące doświadczenia online dla edukacji nieformalnej.

Dzięki temu młodzi ludzie mają unikalną okazję łączyć się z rówieśnikami rozsianymi po całej Europie, nawet w niepewnych czasach.
 

W PRZESZłOŚCI WSPIERALI NAS:

Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

David Sassoli

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego od 2019

 

Danuta Hübner

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

 

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich RP
w latach 2015 – 2021

 

Dowiedz się więcej na naszym Facebooku, Instagramie lub Twitterze.
Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland
ul. Nowogrodzka 31 00-511
Warszawa, Polska
info@eyppoland.com

W sprawie sesji w Katowicach:
nsc@eyppoland.com
Koordynatorka projektu:
Julia Waligóra j.waligora@eyppoland.com | projects@eyppoland.com
Główni Organizatorzy Katowic 2021:
Patryk Sapała – Niedzin p.niedzin@eyppoland.com
Aleksandra Kowalewska a.kowalewska@eyppoland.com