W ramach obchodów 7. rocznicy przystąpienia Polski i 9 innych państw do Unii Europejskiej, Europejski Parlament Młodzieży EYP przygotował 17. Sesję Regionalną EYP Poland, która odbyła się w dniach 5-10 maja 2011 roku.

17. Sesja Regionalna EYP Poland pozwoliła młodym Europejczykom z kilkunastu krajów na wspólne świętowanie tej niezwykłej rocznicy. Co więcej, był to również czas na refleksję nad obecnym stanem Unii Europejskiej oraz dyskusję nad jej przyszłościowym kształtem. Zgromadzeni uczestnicy przeanalizowali zmiany zachodzące w nowych krajach Wspólnoty patrząc pod kątem perspektywy osób młodych, a ostatecznie ich propozycje zmian zostały spisane w rezolucjach, które zostały wysłane do Parlamentu Europejskiego.