Już tylko 2 dni dzielą nas od rozpoczęcia 19. Sesji Regionalnej EYP Poland we Wrocławiu. Sesja odbędzie się w dniach 6 – 11 Marca w Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a jej program będzie oparty o innowacyjny koncept, umożliwiający uczestnikom pracę nie tylko w jednym komitecie i nad jednym tematem lecz także w innych grupach, między którymi delegaci będą mogli się swobodnie przemieszczać. Jak już wcześniej wspominaliśmy, 19. Regionalna Sesja EYP Poland zakłada organizację Teambuildingu, a więc etapu gier i zabaw integracyjnych, pod nazwą Culture Yourself! Będą to specjalnie przygotowane na tę okazję warsztaty, w czasie których uczestnicy dowiedzą sie nowych rzeczy z zakresu kultury, a także spróbują gry na instrumentach, orientalnego tańca i wezmą udział w intensywnych dyskusjach rozstrzygając spory dotyczące muzyki klasycznej czy też współczesnej sztuki. Tematyka Sesji będzie bardzo mocno związana z szeroko pojętą kulturą. Rezolucje przygotowane podczas pracy w komitetach zostaną przedstawione, przedyskutowane oraz przegłosowane ostatniego dnia podczas Obrad Generalnych.br br Realizacja projektu będzie możliwa dzięki współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT, Wrocław – Stolica Kultury 2016, Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu, Starbucks, Hostelowi Tu i Teraz oraz Hostelowi Boogie. Patronat medialny nad wydarzeniem obejmą TVP Wrocław i Radio RAM