European Youth Polls w sprawie kryzysu zadłużenia oszczędzanie to nie wszystko.

Zakończył się piąty już sondaż European Youth Polls (Ogólnoeuropejskie Badania Opinii Młodzieży). 3500 respondentów odpowiadało na pytania dotyczące wyjścia z kryzysu zadłużenia. W badaniu opinii udział wzięło aż 327 Polaków, co stanowi blisko 10% ogółu badanych i jest drugim wynikiem na 43 kraje.brbrNajważniejsze wniosek płynący z odpowiedzi młodych Europejczyków jest taki, że rygorystyczne środki oszczędności […]

Read more