Władze EYP Poland na kadencję 2016 wybrane!

W tegorocznych wyborach do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej EYP Poland wybrani zostali: Zarząd: Piotr Filip Cichocki – Prezes Zarządu Andrzej Daniluk – Wiceprezes Zarządu ds. Public Relations Marta Katarzyna Sznajder – Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych Aleksandra Sawa – Członek Zarządu ds. Finansów i Fundraisingu Alicja Turakiewicz – Członek Zarządu ds. Rozwoju Regionalnego Mateusz Zarzecki – Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich […]

Read more