Z przyjemnością ogłaszamy nowo wybrany Zarząd i Komisję Rewizyjną EYP Poland na rok 2019!

It is our utmost pleasure to announce the newly elected Board and Audit Committee of EYP Poland for the year 2019!

Zarząd / Board:

Adelaide Di Maggio – Prezes Zarządu / President of the Board
Antek Tomkowiak – Wice Prezes ds. Projektów / Vice-President, Projects
Aleksander Larski – Wice Prezes, Sekretarz Zarządu / Vice-President, Secretary of the Board
Gosia Kupiec – Członek Zarządu ds. Administracji / Administration
Jan Franciszek Adamski – Członek Zarządu ds. Komunikacji / Communications
Inez Brogowska – Członek Zarządu ds. Koordynacji Międzynarodowej / International Coordination
Kajetan Rachwał – Członek Zarządu ds. Koordynacji Krajowej / National Coordination

Komisja Rewizyjna / Audit Committee:

Alicja Turakiewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / Chair of the Committee
Olga Glinicka – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej / Vice-Chair of the Committee
Aleksandra Daniluk – Sekretarz Komisji Rewizyjnej / Secretary of the Committee

Gratulujemy wybranym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej i życzymy powodzenia na nadchodzącą kadencję!

Congratulations to the newly elected Board and Audit Committee members and good luck for the upcoming term! Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland http://bit.ly/2FciFot