8. Sesja Selekcyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland, która miała miejsce w dniach 7-11 września 2011 roku w Warszawie, została objęta Honorowym Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz Fundacji Schumana. Zgromadziła ponad 70 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Delegaci (uczniowie) zostali podzieleni na komitety, w których obradowali nad tematami dotyczącymi zagadnień politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Tematem przewodnim 8. Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży była Demokracja w działaniu oraz Polska Prezydencja w Unii Europejskiej. Tym samym, spotkanie młodzieży w Warszawie nie tylko przybliżło ideę aktywnego obywatelstwa i przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej, ale i zachęciło młodzież do zastanowienia się nad znaczeniem tego okresu dla polskiej i europejskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Program 8.Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży składał się z 5-dniowego spotkania zawierającego regularne elementy spotkań EYP, tj. Teambuilding (gry integracyjne), Committee Work (pracę w komitetach) oraz General Assembly (Obrady Generalne). Dodatkowo, program został wzbogacony o goszczącą wybitnych znawców tematyki europejskiej Debatę Plenarną poświęconą aktywnemu obywatelstwu. Co istotne dla idei integracji europejskiej, na sesję zostali zaproszeni liczni przedstawiciele European Youth Parliament (EYP) m.in. z Białorusi, Norwegii, Szwecji, Niemiec, Finlandii, Ukrainy, których zadaniem była koordynacja komitetów oraz opracowanie gazetki sesyjnej.

Międzynarodowe Jury złożone z doświadczonych Członków Europejskiego Parlamentu Młodzieży wyłoniło 16 przedstawicieli naszego kraju do uczestnictwa w prestiżowych ogólnoeuropejskich sesjach European Youth Parliament w Zagrzebiu (2011) i Stambule (2012). W sesji uczestniczyli też nauczyciele-opiekunowie, dla których przygotowywany został specjalny program. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim.