W ramach 19-tej Sesji Regionalnej EYP Poland we Wrocławiu pod hasłem „Culture Yourself”, 8 marca 2012 roku odbyła się debata panelowa. Z tematem pt. „European Union’s policy on copyright violation and illegal distribution of intellectual property zmagali się zaproszeni eksperci – radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz technologii IT – Pan Marek Wiński, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Europejskiego Centrum Dokumentacji – Pan Jędrzej Leśniewski oraz Pan Maciej Mandelt – członek Wrocławskiego Klubu Krytyki Politycznej, publicysta. Różne ideologie oraz środowiska społeczne ekspertów sprawiły, iż debata była niesamowicie interesująca i żywa. Po krótkim przedstawieniu poglądów na tematy prywatności w sieci, praw autorskich oraz własności intelektualnej wybuchły gorące dyskusje z udziałem publicznoścni. W dyspucie pojawiły się zagadnienia m.in. naruszania danych osobistych oraz prywatności w związku z porozumieniem ACTA czy samo znaczenie pojęcia „własności intelektualnej”. Doświadczenie i przedstawione przez ekspertów poglądy pobudziły delegatów do długich rozważań na powyższe tematy, również po zakończeniu spotkania. Debata prowadzona była przez doświadczonego członka Europejskiego Parlamentu Młodzieży – Vyacheslava Melnyka.