EYP Poland zostało Partnerem Konferencji Discover to Inspire Youth Actions on the Millenium Development Goals. Jest to międzynarodowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 18 – 21 maja w Dundee, Szkocji. Spotkanie poświęcone będzie tematowi Millenijnych Celów Rozwoju ONZ (Millennium Development Goals, MDG). Konferencja zgromadzi młodzież w wieku od 16 do 26 lat z całej Europy. Program przewiduje debaty i spotkania z wykładowcami i praktykami, które pozwolą na zrozumienie istoty Projektu Milenijnego ONZ. Omówione zostaną założenia i cele inicjatorów pomysłu. Analizowane będą także mechanizmy funkcjonujące w ramach programu. Wreszcie, przeprowadzona zostanie dyskusja na temat tego jak można włączyć się w rozwój MDG oraz jaka, w oczach młodych ludzi, jest przyszłość MDG. To właśnie uczestnicy spotkania – aktywni Europejczycy – będą jego kluczowym ogniwem. Spotkanie zwieńczy bowiem wspólna deklaracja uczestników, którzy w imieniu młodego pokolenia wyrażą swoje zdanie na temat MDG. Warto przypomnieć, że wielu Członków Europejskiego Parlamentu Młodzieży wypowiedziało się niedawno na temat potrzeby ochrony klimatu, która jest jednym z elementów Projektu Milenijnego ONZ. W badaniu European Youth Poll przeważająca wiekszość jasno sformułowala swoje poglądy. Konferencja Discover to Inspire może być szansą nie tylko na zaprezentowanie swojego stanowiska, ale także na aktywne działanie. Zachęcamy także do odwiedzania profilu Discover to Inspire na Facebooku oraz strony internetowej.

Opłata za uczestnictwo w projekcie wynosi 35 Euro. Pokrywa ona zakwaterowanie oraz wyżywienie w trakcie spotkania. Możliwy jest także zwrot do 75 % kosztów podróży. Projekt współfinansowany jest ze środków programu Młodzież w Działaniu oraz wsparciu British Council.