W drugiej połowie listopada EYP Poland przeprowadziło w woj. śląskim kolejną edycję projektu EYP@School. Trzy licea z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Katowic wzięły udział w dwugodzinnych zajęciach edukacyjnych, które poprowadzili członkowie naszej organizacji. Ośmioosobowe delegacje z każdej biorącej udział w projekcie klasy broniły zespołowo napisanych rezolucji podczas Zgromadzenia Generalnego 27 listopada.

Wyłonionych zostało 5 osób, dla których nagrody ufundowało Biuro ds. Współpracy z Zagranicą w Dąbrowie Górniczej, oraz 5 osób, które wezmą udział w sesji regionalnej EYP w Tulln (Austria). Na uwagę zasługuje wysokie zaangażowanie uczestników w pracę nad swoimi rezolucjami oraz aktywny udział w dyskusjach podczas samego wydarzenia.

Wydarzenie zorganizowała Klaudia Mironiuk wraz z zespołem, a nad przygotowaniem merytorycznym czuwały Magda Pietras oraz Marta Sznajder.

Uczestnicy Zgromadzenia Generalnego