Na czym polegają nasze wydarzenia (sesje)?
Tak jak wszystkie wydarzenia EYP, sesje w Polsce odbywają się w języku angielskim.
Uczestnicy debat (nazywani podczas wydarzenia delegatami) są podzieleni na mniejsze grupy – komisje. Są one wzorowane na komisjach Parlamentu Europejskiego. Każda z tych grup jest prowadzona przez doświadczonego członka EYP. Podczas wydarzenia komisje opracowywują rezolucję – dokument zawierający rozwiązania dla danego problemu, który im został przydzielony. Rezolucja jest tworzona w oparciu o dyskusję w grupie oraz swobodną wymianę pomysłów pomiędzy członkami komisji. W czasie Walnego Zgromadzenia delegaci mają możliwość obrony swojej rezolucji przed wszstkimi uczestnikami wydarzenia. Podczas wydarzenia ma również miejsce integracja oraz poznawanie miasta. Przed każdym wydarzeniem odbywa się jednodniowe szkolenie dla wolontariuszy.
Wydarzenia organizowane przez EYP – zarówno w Polsce, jak i zagranicą – służą rozwojowi młodych ludzi. Sesje EYP pozwalają uczniom podwyższyć ich kompetencje językowe, podczas formalnych debat w czasie Walnego Zgromadzenia, jak i w mniej formalnych okolicznościach takich jak praca w komisjach czy podczas części integracyjnych. Oprócz tego uczniowie mają szansę poszerzyć swoją wiedzę na tematy polityczne i społeczne wspólnoty Europejskiej. Nasze wydarzenia zachęcają również do tworzenia kreatywnych rozwiązań i merytorycznej dyskusji nad nimi.
Wszystkie wydarzenia, jakie do tej pory zorganizowaliśmy, można zobaczyć na stronie członków EYP International.

Co organizujemy?

JEDNODNIOWE SESJE

Sesje Jednodniowe ‚Days of EYP Poland’ odbywają się w drugiej połowie roku, w okresie od września do grudnia, w różnych miastach Polski. Rocznie odbywa się przeważnie od trzech do pięciu wydarzeń jednodniowych. Każde wydarzenie gromadzi około 70 wolontariuszy i uczestników. Są one skierowane do polskich licealistów i studentów i okazją na zapoznanie się z naszą metodologią i formatem wydarzeń.  Podczas ‚Dayów’, uczestnicy doświadczają wszystkich elementów sesji w skompresowanym formacie i przyspieszonym tempie. W ciągu jednego dnia odbywają się gry integracyjne, praca i budowanie rezolucji w komisjach, oraz Zgromadzenie Generalne. Dodatkowo, uczestnicy wydarzeń jednodniowych mają szansę zostać wybrani na inne konferencje EYP, za granicą. Dowiedz się więcej o Dayach EYP Poland na stronie Facebookowej wydarzeń.

SESJE REGIONALNE

Sesje Regionalne EYP Poland są organizowane co roku w różnych miastach polski, w miesiącach od lutego do kwietnia. Zazwyczaj w ciągu roku odbywają się trzy sesje Regionalne i w każdej bierze udział ponad 100 uczestników i wolontariuszy. Skierowane są one głównie do polskich licealistów i studentów, a wolontariusze przyjeżdżają z całej Europy. Trwają one trzy dni dla delegatów. Pierwszy dzień to Teambuilding, podczas którego delegaci poznają się w komisjch poprzez gry integracyjne. Następny dzień to praca w komisjach i tworzenie rezolucji, które będą debatowanie na Zgromadzeniu Generalnym podczas ostatniego dnia konferencji. W międzyczasie odbywają się wieczorne imrezy towarzyszące i program kulturalny. Dodatkowo, uczestnicy w czasie pracy w komisjach i Zgromadzenia Regionalnych Sesji Selekcyjnych zostają ewaluowani przez doświadczonych członków EYP. W razie, gdyby ci sami uczestnicy chcieli w przyszłości się zgłosić na Sesję Selekcyjną EYP Poland, te ewaluacje są brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Śledź informacje na temat naszych sesji Regionalnych na ich stronie Facebookowej.

SESJA SELEKCYJNA

Sesja Selekcyjna to główne wydarzenie EYP Poland, organizowane co roku, którym bierze udział ponad 200 uczestników i wolontariuszy. Skierowane jest ono głównie do Polskich licealistów i trwa pięć dni dla delegatów, zazwyczaj na początku września. Pierwszy dzień to Teambuilding, podczas którego delegaci poznają się w komisjch poprzez gry integracyjne. Następne dwa dni to praca w komisjach i tworzenie rezolucji, które będą debatowanie na Zgromadzeniu Generalnym podczas ostatnich dwóch dni konferencji. W międzyczasie odbywają się wieczorne imrezy towarzyszące i program kulturalny. Podczas Sesji Selekcyjnej jest również przeprowadzana zawarta w nazwie selekcja – na sesje oraz fora międzynarodowe, które trwają od pięciu do około dwunastu dni. Do tej pory wybieraliśmy uczestników na wydarzenia w m.in. Rotterdamie, Jerewanie, Wilnie, i wielu wielu innych. Śledź informacje na temat nadchodzącej Sesji Selekcyjnej przez stronę Facebookową EYP Poland.

FORA MIĘDZYNARODOWE

Fora Międzynarodowe to około tygodniowe wydarzenia, które zbiera około 300 uczestników i wolontariuszy z całej Europy. Format wydarzeń jest taki sam jak wszystkich wydarzeń EYP, jednak jeszcze większy nacisk jest nakładany na wydarzenia kulturowe, aby dać  uczestnikom możliwość większej integracji i wymiany kulturowej. W ramach projektu Powershifts, sterowanego przez biuro międzynarodowe European Youth Parliament w Berlinie, EYP Poland zorganizowało jedną z trzech prestiżowych konferencji projektu w Warszawie w 2016. Więcej o Powershifts można się dowiedzieć na stronie internetowejInne Fora Międzynarodowe, któe zorganizowaliśmy, to np. Forum Ekonomiczne w Warszawie.

 

Chciałbyś się dowiedzieć, jakie wydarzenia zorganizowaliśmy w 2017? Skonsultuj nasz Raport Roczny. Zorganizowaliśmy łącznie ponad 11 wydarzeń!