Kmisja Rewizyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland składa się z trzech członków. Kadencję 2018 sprawują:

Marta Sznajder
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
+48 509 572 413
m.sznajder@eyppoland.com

 

Alicja Turakiewicz
Zastępca Przewodniczącej
+48 509 572 413
a.turakiewicz@eyppoland.com

 

Dominika Piosik 
Sekretarz
+48 792 736 225
d.piosik@eyppoland.com

 

 

Komisja Rewizyjna jest także dostępna dla Was pod adresem kr@eyppoland.com