(c) European Parliament

prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009-2012
Premier RP 1997-2001