Zarząd Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland składa się z sześciu członków. Kadencję 2018 sprawują:

Klara Birchley
Prezes Zarządu

+48 500 635 767
k.birchley@eyppoland.com

 

 


Adelaide Di Maggio
Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji

+48 503 561 166
a.dimaggio@eyppoland.com

 


Aleksander Larski
Wiceprezes Zarządu ds. Koordynacji Wewnętrznej

+48 510 621 574
a.larski@eyppoland.com

 


Olga Glinicka
Członek Zarządu ds. Koordynacji Międzynarodowej

+48 697 188 573
o.glinicka@eyppoland.com

 

Antoni Tomkowiak
Członek Zarządu ds. Projektów

+48 515 470 141
a.tomkowiak@eyppoland.com

 


Inez Brogowska
Członek Zarządu ds. Administracji

+48 790 707 642
i.brogowska@eyppoland.com

 

 

 

Kmisja Rewizyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland składa się z trzech członków. Kadencję 2018 sprawują:

Marta Sznajder
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
+48 509 572 413
m.sznajder@eyppoland.com

 

 

Alicja Turakiewicz
Zastępca Przewodniczącej
+48 509 572 413
a.turakiewicz@eyppoland.com

 

 

Dominika Piosik 
Sekretarz
+48 792 736 225
d.piosik@eyppoland.com

 

 

Komisja Rewizyjna jest także dostępna dla Was pod adresem kr@eyppoland.com