Zarząd Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland składa się z siedmiu członków. Kadencję 2019 sprawują:

Adelaide Di Maggio
Prezes Zarządu

+48 503 561 166
a.dimaggio@eyppoland.com

 

Aleksander Larski
Wiceprezes Zarządu, Sekretarz

+48 510 621 574
a.larski@eyppoland.com

 

Antoni Tomkowiak
Wiceprezes Zarządu ds. Projektów

+48 515 470 141
a.tomkowiak@eyppoland.com

 

Małgorzata Kupiec
Członek Zarządu ds. Administracji

+48 794 518 783
m.kupiec@eyppoland.com

 

Jan Franciszek Adamski
Członek Zarządu ds. Komunikacji

+48 721 142 820
j.adamski@eyppoland.com

 

Inez Brogowska
Członek Zarządu ds. Koordynacji Międzynarodowej

+48 790 707 642
i.brogowska@eyppoland.com

 

Kajetan Rachwał
Członek Zarządu ds. Koordynacji Krajowej

+48 608 817 803
k.rachwal@eyppoland.com

 

Komisja Rewizyjna Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland składa się z trzech członków. Kadencję 2019 sprawują:

Alicja Turakiewicz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

+48 509 572 413
a.turakiewicz@eyppoland.com

 

Olga Glinicka
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

+48 697 188 573
o.glinicka@eyppoland.com

 

Aleksandra Daniluk
Sekretarz Komisji Rewizyjnej

+48 793 651 998
a.daniluk@eyppoland.com

 

Komisja Rewizyjna jest także dostępna dla Was pod adresem kr@eyppoland.com