Zarząd

Square

Zarząd Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland składa się z sześciu członków. Kadencję 2018 sprawują:

Klara Birchley
Prezes Zarządu

+48 500 635 767
k.birchley@eyppoland.com

 


Zuzanna Laudańska
Wiceprezes Zarządu ds. Administracji

+48 501 443 963
z.laudanska@eyppoland.com

 


Adelaide Di Maggio
Wiceprezes Zarządu ds. Komunikacji

+48 503 561 166
a.dimaggio@eyppoland.com

 


Olga Glinicka
Członek Zarządu ds. Koordynacji Międzynarodowej

+48 697 188 573
o.glinicka@eyppoland.com

 

Mikołaj Szpunar
Członek Zarządu ds. Projektów

+48 792 386 622
m.szpunar@eyppoland.com

 


Aleksander Larski
Członek Zarządu ds. Koordynacji Wewnętrznej

+48 510 621 574
a.larski@eyppoland.com