EYP Poland jest partnerem w projekcie „Building Youth Participation and Human Rights with Young People” organizowanym przez Academia Évora Jovem(Portugalia).

Pierwsza część projektu została przeprowadzona w ramach 29. Dnia EYP Poland we Wrocławiu, gdzie wyłoniono uczestników na drugi etap projektu, który odbywa się w dniach 27 czerwca – 2 lipca w Évorze.

Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom możliwości wpływania na decyzje polityczne oraz dyskusja na temat praw człowieka, poprzez którą mają zostać rozwinięte metody uczestnictwa młodych w życiu społecznym w różnych środowiskach.

Evora_large