Z przyjemnością możemy ogłosić, iż 13. Sesja Selekcyjna EYP Poland dobiegła z sukcesem do finału. W wydarzeniu wzięło udział 125 delegatów z Niemiec, Serbii, Ukrainy, Słowacji i aż 18 polskich liceów. Nad sukcesem spotkania pracowało 16 polskich organizatorów oraz 30 przewodniczących komisji i dziennikarzy sesyjnych z całej Europy.

Serdecznie dziękujemy Fahadowi Saherowi z Holandii za prezydowanie sesji oraz Alicji Turakiewicz i Marcie Sznajder za bycie Głównymi Organizatorami wydarzenia.

Sesja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbiety Bieńkowskiej.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na dedykowanej stronie na portalu Facebook.