Przeprowadzone w dniach 25-27 stycznia 2013 r. wybory wyłoniły członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej EYP Poland na nadchodzących 12 miesięcy.

W skład Zarządu wchodzą:

Weronika J. Myck – Prezes

Kaja Chrenkoff – Wiceprezes

Elmelda Mashingo – Wiceprezes

Magdalena Pietras – Członek Zarządu

Krzysztof Ignaciuk – Członek Zarządu

Sławomir Pelczar – Członek Zarządu

W Komisji Rewizyjnej zasiadają

Magdalena Świder – Przewodnicząca

Maciej Świder – Członek Komisji

Krzysztof Strzałkowski – Członek Komisji

Wybory zostały poprzedzone debatą w gronie członków EYP Poland. Nad ich przebiegiem czuwali Komisarze Wyborczy, Beata Skobodzińska oraz Grzegorz Mroczkowski, którym dziękujemy za nadzór i sprawne przeprowadzenie wyborów. W tym miejscu dziękujemy Zarządowi i Komisji Rewizyjnej na rok 2012 za pracę na rzecz organizacji. Nowo wybranym członkom życzymy efektywnej pracy w przyjaznej atmosferze oraz wiele satysfakcji.