Władze EYP Poland na kadencję 2016 wybrane!

Square

W tegorocznych wyborach do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej EYP Poland wybrani zostali:

Zarząd:

Piotr Filip Cichocki – Prezes Zarządu
Andrzej Daniluk – Wiceprezes Zarządu ds. Public Relations
Marta Katarzyna Sznajder – Wiceprezes Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych
Aleksandra Sawa – Członek Zarządu ds. Finansów i Fundraisingu
Alicja Turakiewicz – Członek Zarządu ds. Rozwoju Regionalnego
Mateusz Zarzecki – Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich i Administracji

Komisja Rewizyjna:

Maciej Kuczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zuzanna Lewandowska – Członek Komisji Rewizyjnej
Joanna Stachera – Członek Komisji Rewizyjnej

Gratulacje i powodzenia w nadchodzącej kadencji!

Raport z wynikami wyborów można znaleźć pod tym linkiem.