Zarząd EYP Poland wyłonił Koordynatorów Regionalnych na rok 2014/15. Ich zadaniem jest inicjowanie i wspieranie działań oraz promocji EYP w swoich regionach. W gronie Koordynatorów znaleźli się:

Gabriela Grzywacz – Lublin
(g.grzywacz@eyppoland.com)

Maciej Kryński – Rzeszów
(m.krynski@eyppoland.com)

Weronika Kuc – Warszawa
(w.kuc@eyppoland.com)

Zuzanna Laudańska – Bydgoszcz
(z.laudanska@eyppoland.com)

Zuzanna Lewandowska – Wrocław
(z.lewandowska@eyppoland.com)

Piotr Markowski – Białystok
(p.markowski@eyppoland.com)

Klaudia Mironiuk – Dąbrowa Górnicza
(k.mironiuk@eyppoland.com)

Małgorzata Osypiuk – Kraków
(m.osypiuk@eyppoland.com)

Joanna Stachera – Opole
(j.stachera@eyppoland.com)

Marta Sznajder – Gliwice
(m.sznajder@eyppoland.com)

Jakub Taratuta – Toruń
(j.taratuta@eyppoland.com)