Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Nasza organizacja przetwarza pewne dane osobowe podczas prowadzenia swojej działalności statutowej. W czasie tego przetwarzania administratorem Waszych danych osobowych jest stowarzyszanie Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland, z numerem KRS: 0000255473, REGON: 200079231, zarejestrowane przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 w Warszawie (dalej: „Stowarzyszenie”, „Nas”, „Naszych”).

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o:

  • Państwa zgodę,
  • W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu,
  • W realizacji celu prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia bądź stron trzecich.

 

Zawsze będziemy się starać, aby otrzymać od Państwa zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie – może to jednak wpłynąć na Państwa możliwość uczestniczenia w Naszych wydarzeniach bądź bycia członkiem Stowarzyszenia.

 

Dane mogą również zostać przekazane osobom trzecim – firmom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Waszych danych.

 

Dane osobowe są przetrzymywane tak długo, jak są niezbędne. W przypadku Państwa członkostwa w Stowarzyszeniu – tak długo jak jesteście Państwo członkami. W przypadku uczestnictwa w Naszych wydarzeniach – do trzech lat po zakończeniu wydarzenia. Jeśli Państwa dane zostały nam przez Państwa przekazane przy jakiejkolwiek innej okazji, zostaną one usunięte na Państwa życzenie, chyba, że ciąży na nas odpowiedzialność prawna aby dane dalej przetrzymywać.

 

Państwa dane są przetwarzane w celu Państwa uczestnictwa w Naszych wydarzeniach bądź w samym Stowarzyszeniu. Jeśli są Państwo członkami Stowarzyszenia, będą one użyte tylko i wyłączenie w celu komunikacji z Państwem, i nie są udostępniane nikomu poza Zarządem, Komisją Rewizyjną, oraz organizatorom Naszych wydarzeń. Jeśli biorą Państwo udział w Naszym wydarzeniu, Państwa dane będą użyte tylko w celu umożliwienia organizacji wydarzenia, oraz w celu komunikacji z Państwem.

Przysługuje Państwu również siedem praw w związku z Państwa danymi:

  • Prawo do dostępu do danych,
  • Prawo do poprawy Państwa danych,
  • Prawo do usunięcia Państwa danych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
  • Prawo do sprzeciwu do przetwarzania Państwa danych,
  • Prawo do transportu danych.

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać więcej informacji dot. powyższych praw, prosimy o kontakt na info@eyppoland.com.

Mogą również  zgłosić Państwo skargę co do przetwarzania Państwa danych przez Stowarzyszenie do UODO. Byłoby nam jednak miło, gdyby Państwo najpierw przekazali swoje skargi bądź wątpliwości Nam.