Warszawa 2020

93. Sesja Międzynarodowa Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Warszawie

93. Sesja Międzynarodowa Europejskiego Parlamentu Młodzieży to flagowy projekt programu na poziomie europejskim, organizowany wspólnie przez EYP Poland oraz Biuro Międzynarodowe EYP i Fundację Schwarzkopf. Wydarzenie zgromadzi w Warszawie w dniach 31 lipca – 9 sierpnia 2020 roku ponad 300 uczestników w wieku 16-26 lat chcących przedyskutować wyzwania polityczne, społeczne oraz kulturalne, przed którymi stoi dzisiejsza Europa. Będzie to jedna z największych konferencji młodzieżowych w Europie w tym roku.

O wydarzeniu

Spotkania Europejskiego Parlamentu Młodzieży odbywają się po angielsku, według sprawdzonego formatu, stosowanego i udoskonalanego od ponad 30 lat. Na początku każdego wydarzenia uczestnicy poznają się oraz budują międzynarodowe zespoły w procesie gier integracyjnych i komunikacyjnych. Następnie, symulując pracę wybranych komisji Parlamentu Europejskiego, dyskutują nad postawionymi przed nimi problemami oraz opracowują rozwiązania w formie naśladującej rezolucje Parlamentu Europejskiego. Podczas dwóch ostatnich dni spotkania przeprowadzane jest Zgromadzenie Generalne, będące odwzorowaniem posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego, w trakcie którego wszyscy uczestnicy debatują nad efektami prac poszczególnych komisji.

Nad merytoryczną stroną wydarzenia czuwa międzynarodowy zespół doświadczonych moderatorów. W trakcie konferencji odbywają się również wydarzenia angażujące uczestników do uczestnictwa w ożywionej i otwartej wymianie kulturowej.

Temat konferencji

93. Międzynarodowa Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Warszawie odbędzie się pod hasłem “Europa naszą przyszłością”. Uczestnicy konferencji będą
debatowali o przyszłości Europy, życiu społecznym i politycznym swojego regionu, kraju i kontynentu. Często nie doceniamy wystarczająco aspektów integracji europejskiej, szczególnie w obecnej sytuacji politycznej na kontynencie europejskim. Europejskie wartości są wystawiane na próbę, a idea dalszej integracji napotyka wiele problemów i jest kwestionowana.

Partnerzy i współpraca

Wszystkie wydarzenia EYP Polska odbywają się pod patronatem honorowym prof. Jerzego Buzka, a do komitetu honorowego Europejskiego Parlamentu Młodzieży na poziomie europejskim należą Thorbjørn Jagland, Jean-Claude Juncker oraz Federica Mogherini. Ponadto patronat honorowy nad naszym projektem objął Prezydent m.st. Warszawa Rafał Trzaskowski oraz Politechnika Warszawska.

Wydarzenie zainicjowane przez:

Fundacja Schwarzkopf jest międzynarodową organizacją parasolową Europejskiego Parlamentu Młodzieży.