Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd

Adelaide Di Maggio

Prezes Zarządu 

a.dimaggio@eyppoland.com

Antoni Tomkowiak

Wiceprezes, Członek Zarządu ds. Projektów.

a.tomkowiak@eyppoland.com

Aleksander Larski

Wiceprezes, Sekretarz

a.larski@eyppoland.com

Małgorzata Kupiec

Członek Zarządu ds. Administracji

m.kupiec@eyppoland.com

Jan Franciszek Adamski

Członek Zarządu ds. Komunikacji

j.adamski@eyppoland.com

Kajetan Rachwał 

Członek Zarządu ds. Koordynacji Krajowej

k.rachwal@eyppoland.com

Inez Brogowska 

Członek Zarządu ds. Koordynacji Międzynarodowej

i.brogowska@eyppoland.com

Komisja Rewizyjna

Alicja Turakiewicz 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

a.turakiewicz@eyppoland.com

Olga Glinicka 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

o.glinicka@eyppoland.com

Aleksandra Daniluk

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

a.daniluk@eyppoland.com