Format Wydarzeń

Oficjalne sesje EYP odbywają się w formie rozszerzonej, interaktywnej symulacji prac Parlamentu Europejskiego.
 

TEAMBUILDING
W pierwszej części uczestnicy poznają się oraz budują zespoły w procesie gier integracyjnych i komunikacyjnych. Celem tego elementu jest stworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej efektywnej pracy w grupie.
COMMITTEE WORK – PRAWA W KOMITETACH
W drugiej części sesji każdy z zespołów, symulując pracę autentycznych komisji Parlamentu Europejskiego, w interaktywny sposób dyskutuje nad wcześniej przydzielonym tematem i opracowuje projekt rozwiązań, tzw. rezolucję.
GENERAL ASSEMBLY – ZGROMADZENIE GENERALNE
Zgromadzenie Generalne jest odwzorowaniem posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. Komisje kolejno przedstawia swoją rezolucję, każda z których jest następnie poddana debacie i głosowaniu wg procedury parlamentarnej na forum wszystkich uczestników.
 
PROGRAM KULTURALNY
Program wielu sesji obejmuje też dodatkowe elementy, takie jak koncerty (Euroconcert), wieczory poświęcone kuchni narodowej każdego kraju (Eurovillage) , a także warsztaty, imprezy oraz wycieczki.
 

NASZE WYDARZENIa

EYP DAYS
– trwają jeden dzień
– 4-5 wydarzeń w ciągu roku
– około 50 uczestników na event

REGIONALNE SESJE SELEKCYJNE
– trwają trzy dni
– 2-3 w ciągu roku
– około 80-100 uczestników na event

NARODOWA SESJA SELEKCYJNA
– trwa 4-5 dni
– raz w roku
– około 120 uczestników na event

 
SESJE MIĘDZYNARODOWE
– trwa 10-12 dni
– 2-3 w ciągu roku
– około 300 uczestników na event

 

KONTAKTEUROPEJSKI PARLAMENT MŁODZIEŻY EYP POLAND

ul. Nowogrodzka 31,
00-511
Warszawa
info@eyppoland.com